Nachtlenzen


Dit zijn lenzen die je tijdens je slaap draagt om overdag goed te kunnen zien, zonder dat je op dat moment lenzen of een bril draagt! Deze lenzen noemen we Nachtlenzen of Dreamlite lenzen.

De toepassing van deze zogenaamde vormstabiele ortho-keratologie contactlenzen is reeds vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw bekend, echter het succesvol en veilig gebruik van deze lenzen is de laatste tien jaar flink toegenomen door de toepassing van de digitale topograaf die zeer nauwkeurig de vorm van het hoornvlies kan meten. Daarnaast weten we door onderzoek in binnen- en buitenland steeds meer over de werking en toepassingsmogelijkheden van deze lenzen en zijn fabrikanten in staat buitengewoon nauwkeurig deze lenzen te produceren.

Nachtlenzen

Hoe corrigeert een ortho-keratologie lens je oogsterkte?

De sterkte van je oog wordt bepaald door je sterkte van je ooglens en de vorm of bolling, van je hoornvlies. Je hoornvlies, ook wel cornea genaamd, is het voorste heldere gedeelte van je oog waarop je een contactlens kunt plaatsen. De bolling van je hoornvlies is te meten met een zogenaamde corneatopograaf. Dit instrument kan op een honderdste millimeter nauwkeurig het hoornvlies in beeld brengen. De bolling van je hoornvlies bepaald voor twee derde de sterkte van een oog (40 dioptrie). Een kleine verandering in de vorm zorgt dus al voor een flinke verandering van je oogsterkte.

Een harde contactlens die overdag wordt gedragen, vervormd het oog niet, en moet dus zelf een sterkte bevatten waardoor je scherp kunt zien.
Een nachtlens wordt naar gelang de benodigde sterktecorrectie zoveel vlakker gekozen, dat de kromming van je hoornvlies aangepast wordt.
Deze nu minder bolle vorm van het hoornvlies vermindert de sterkte van de oogcorrectie.

Omdat het hoornvlies uit een elastisch weefsel bestaat, is een nachtlens in staat de bolling van het hoornvlies van vorm te veranderen tot er een nul sterkte ontstaat en de oogcorrectie hiermee volledig is gecorrigeerd. De tijd die een ortho-k lens hiervoor nodig heeft is ongeveer zes uur. Wanneer je de lens na het wakker worden van je oog haalt, heeft de lens je hoorvliesvorm zo te hebben veranderd dat de oogsterkte nul is geworden en je dus kunt zien zonder lens of bril gedurende de hele dag!

nachtlenzen2

 

Voor wie zijn ortho-k lenzen geschikt?

Het oog moet het dragen van de lens zonder te verwachten problemen accepteren. Om hierover een goed oordeel te kunnen geven gaat aan elke contactlenslevering een uitgebreid onderzoek vooraf van het oog. Hieruit moet blijken of het een reële mogelijkheid is om veilig lenzen te gaan dragen. Zijn er zogenaamde contra-indicaties die ortho-k lenzen gebruik niet mogelijk maken dan zullen wij dit ook aan u voorleggen. Ook wij hebben belang bij uw juiste lenskeuze.
Ortho-k lenzen zijn geschikt voor mensen die overdag moeilijk hun lenzen kunnen verdragen, door bijvoorbeeld droogte, irritatie of allergien. Tevens worden de lenzen veel gebruikt door sporters, omdat je met nachtlenzen nooit last hebt van stofjes of dat je een lens verliest.

Ook kun je gewoon zwemmen en douchen zonder je zorgen te maken over water in je ogen.

Tevens zijn de lenzen geschikt voor kinderen. U als ouder heeft meer controle over wat er met de lenzen gebeurt. De lenzen gaan het huis in principe niet uit. Thuis heeft u de controle dus op de hygiëne. Hygiëne is zeer belangrijk want daar zitten bij de nachtlenzen de risico op complicaties. Overdag kan uw kind ongestoord spelen en in zijn ogen wrijven.
Tevens hebben nachtlenzen een gunstig effect op het remmen van de oogsterkte. Uit internationale studies blijkt dat bij het gebruik van nachtlenzen de oogsterkte minder snel achteruit gaat dan bij reguliere lenzen of een bril.

Ortho-k lenzen zijn geschikt voor oogcorrecties van -0.50 tot -5.50 dioptrie en een cilinder van -2.25 dioptrie. Dus alleen “min sterkte’’ komt hiervoor in aanmerking.

 

Klik hier voor een instructiefilmpje voor het inzetten en uitnemen van uw nachtlenzen.