WASTED


Aarts Opticien nu WASTED Rewarder.

  • 10% korting bij aanschaf van een complete bril.
  • GlasKlar brillen spray gratis.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam, Nedvang en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt WASTED aan een cultuur waarin de recycling en hergebruik van afval de norm is. Tegelijkertijd besteden ze tijd en aandacht aan educatieve activiteiten en programma’s, omdat ze geloven dat kennis essentieel is voor verandering. Door middel van hun lespakket worden kinderen, scholieren en volwassenen omgetoverd tot plastic experts en worden ze ambassadeurs van de nieuwe recycle-cultuur. Ze organiseren regelmatig interactieve workshops over plastic afval en de waarden van recyclen. Daarbij hebben ze gemerkt dat Amsterdam Noord momenteel een proeftuin is voor bredere maatschappelijke verandering en een voorloper is op het gebied van burgerparticipatie.

Lees meer over ze op hun site https://wastedlab.nl